Vad är vattenskärning?

Vattenskärning är en metod man använder för att figurskära olika material med hjälp av en vattenstråle och ett slipmaterial, sand. Tillvägagångssättet bygger alltså på helt naturliga ämnen vilket gör att man kan ha gott samvete vad gäller miljön. Mönstret som ska skäras ritas upp i ett cad-program utifrån en ritning eller skiss. När det är dags för själva vattenskärningen arbetar men dels från dataskärmen, dels med själva maskinen och materialet som ska tillskäras.

Vid komplicerade och precisionsrelaterade arbeten gäller det att vara så exakt som möjligt. Toleranser på en till tre tiondels millimeter gör vattenskärning till en bättre lämpad teknik än till exempelvis gas- och plasmaskärning. Figurskurna delar, legotillverkning och skyltar i olika material och längder är alla exempel på vad som är lämpliga uppgifter för en vattenskärningsmaskin. I de flesta fall blir snittytorna så pass jämna och exakta att det inte behövs någon efterbehandling. Detta sparar både tid och pengar åt dig som kund.

Fördelar med vattenskärning:

Skonsamt mot materialet.

Minimalt materialspill.

Inga sprickor och spänningar i materialet.

Hög kvalitet på det skurna materialtes kanter.

Miljövänliga tillbehör